این مطلب ۵۵ بار خوانده شده

درسوگ جانان(ارتحال حضرت امام خمینی ره)

.
نسخه مناسب چاپ

در سوگ جانان

.حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای"

" مراسم بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره) می بایست به یک حرکت فرهنگی ومحتوایی عظیم تبدیل شود."

زندگینامه حضرت امام خمینی(ره):

 امام خمینی ره در روز بيستم جمادى الثانى سال ۱۳۲۰ هجرى قمرى مطابق با ۳۰ شهريـور ۱۲۸۱ هجرى شمسى(۲۴ سپتامپر ۱۹۰۲ ميلادى ) در شهرستان خميـن از توابع استان مركزى در خانواده اى اهل علـم و هجرت و جهاد و در خـانـدانـى از سلاله زهـراى اطهر سلام الله عليها, روح الله المـوسـوى الخمينـى پـاى بـر خـاكدان طبيعت نهاد .

پـدر بزرگـوار امام خمينـى مرحوم آيه الله سيد مصطفى مـوسـوى در حـاليكه بيـش از ۵ مـاه ازولادت امام خمینی ره                 نمى گذشت،طاغوتيان و خـوانيـن تحت حمايت عمال حكومت وقت نداى حق طلبـى پـدر را كه در برابر زورگـوئيهايشان به مقاومت     بـر خاسته بـود، با گلـوله پاسخ گفتنـد و در مسير خميـن به اراك وى را به شهادت رسانـدنـد.

 بديـن ترتبيب امام خمينى  ره از ابتدای كـودكى و نـوجـوانى را تحت سرپرستى مادر مـومنه اش (بانـو هاجر) كه خـود از خاندان علـم و تقـوا و از نـوادگان مـرحـوم آيه الله خـوانسـارى ( صاحب زبـده التصانيف ) بوده است. همچنيـن نزد عمه مكرمه اش ( صاحبه خانم ) كه بانـويى شجاع و حقجـو بـود سپرى كرد اما در سـن ۱۵ سالگى از نعمت وجـود آن دو عزيز نيز محـروم گـرديد .

هجـرت امام خمینی  ره به قـم و تحصيل دروس تكميلـى:

اندكـى پـس از هجرت آيت الله العظمـى حاج شيخ عبد الكريـم حايرى يزدى ـ رحمه الله عليه ـ ( نـوروز ۱۳۰۰ هجـرى شمسـى, مطابق بـا رجب المـرجب ۱۳۴۰ هجـرى قمـرى ) امام خمينـى نيز رهسپـار حـوزه علميه قـم گرديد و به سرعت مراحل تحصيلات تكميلى علوم حـوزوى را نزد اساتيد حـوزه قـم طـى كرد.

ازدواج  حضرت امام خمینی ره و تشکیل خانواده:

امام خميني ره در سال ۱۳۰۸ هجری خورشیدی  در سن ۲۷ سالگی با خدیجه ثقفی دختر میرزا محمد ثقفی تهرانی ازدواج کرد. ثمره اين ازدواج تولد سيد مصطفي، فرزند اول آنها در آذر ۱۳۰۹؛ سيد احمد در ۲۶ اسفند ۱۳۲۴ و خانم‌‌ها سيده فريده‌،‌ سيده زهرا و سيده صديقه بود.

حضرت امـام خمينـى در سنگـر مبـارزه و قيــام:

ماه محرم ۱۳۴۲ كه مصادف با خرداد بـود فرا رسيد. امام خمينى از ايـن فـرصت نهايت استفاده را در تحـريك مردم به قيام عليه رژيـم مستبد شاه بعمل آورد.

امام خمينى در عصر عاشـوراى سال ۱۳۸۳ هجرى قمـى( ۱۳ خرداد ۱۳۴۲ شمسى ) در مدرسه فيضيه نطق تاريخـى خـويـش را كه آغازى بر قيام ۱۵ خرداد بود ايراد كرد.

بعد از هميـن سخنرانى جمع زيادى از ياران امام خمينـى ره در شـامگاه ۱۴ خرداد دستگيـر و ساعت سه نيمه شب          ( سحـرگاه پانزده خـرداد ۴۲ ) صـدها كماندوى اعزامـى از شهربانی منزل حضرت امام خمينى ره را محاصره كردند و ايشان را در حاليكه مشغول نماز شب بـود دستگير و سـراسيمه به تهران بـرده و در بازداشتگاه باشگاه افسـران زندانـى كـردنـد و غروب آنروز به زندان قصر منتقل نمـودنـد .

تبعيـد حضرت امـام خمينـى ره از تـركيه به عراق:

روز ۱۳ مهرماه ۱۳۴۳ حضرت امام به همراه فرزنـدشان آيت الله  حاج آقا مصطفـى از تركيه به تبعيدگاه دوم, كشـور عراق اعزام شدند

دوران اقامت طـولانـى و ۱۳ ساله امام خمينـى در نجف در شـرايطـى آغاز شد كه هر چند در ظاهر فشارها و محدوديتهاى مستقيـم در حـد ايـران و تـركيه وجـود نـداشت اما مخالفتها و كارشكنيها و زخـم زبانها نه از جبهه دشمـن رويارو بلكه از ناحيه روحانى نمايان و دنيا خـواهان مخفى شده در لباس ديـن آنچنان گسترده و آزاردهنده بود كه امام خمينى ره با همه صبر و بردبارى معروفـش بارها از سختى شرايط مبارزه در ايـن سالها به تلخى تمام

ياد كرده است. ولى هيچيك از ايـن مصـأب و دشـواريها نتـوانست او را از مسيـرى كه آگـاهانه انتخاب كرده بود باز دارد .

 امام خمينى ره سلسله درسهاى خارج فقه خـويـش را با همه مخالفتها و كارشكنيهاى عناصـر مغرض در آبان ۱۳۴۴ در مسجـد شيخ انصارى (ره) نجف آغاز كرد كه تا زمان هجـرت از عراق به پاريـس ادامه داشت.

اوجگيـرى انقلاب اسلامـى در سـال ۱۳۵۶ و قيـام مـردم:

امام خمينـى كه به دقت تحـولات جارى جهان و ايـران را زيـر نظر داشت معظم له  در مرداد ۱۳۵۶ طـى پيامى اعلام كرد : اكنـون به واسطه اوضاع داخلى و خارجى و انعكاس جنايات رژيـم در مجامع و مطبـوعات خارجى فرصتـى است كه بايد مجامع علمى و فرهنگـى و رجال وطنخـواه و دانشجـويان خارج و داخل و انجمنهاى اسلامـى در هـر جايـى درنگ از آن استفاده كنند و بى پرده بپا خيزند .

 شهادت آيت الله حاج آقا مصطفى خمينى در اول آبان ۱۳۵۶ و مراسـم پر شكـوهـى كه در ايران برگزار شـد نقطه آغازى بـر خيزش دوباره حـوزه هاى علميه و قيام جامعه مذهبى ايران بـود.           امام خمينى ره در همان زمان به گـونه اى شگفت ايـن واقعه را از الطـاف خفيه الهى ناميده بـود.

هجـرت حضرت  امـام خمينـى ره از عراق به پـاريـس:

در ديدار وزراى خارجه ايران و عراق در نيويورك تصميـم به اخراج امام خمينـى ره از عراق گرفته شـد. روز دوم مهر ۱۳۵۷ منزل امام در نجف بـوسيله قـواى بعثـى محاصره گرديـدانعكاس ايـن خبر     با خشـم گستـرده مسلمانان در ايران, عراق و ديگـر كشـورها مـواجه شـد .

روز ۱۲ مهر ,امام خمينى نجف را به قصد مرز كـويت ترك گفت. دولت كويت با اشاره رژيـم ايران از ورود امام خمينى به ايـن كشـور جلوگيرى كـرد. قبلا صحبت از هجـرت امام خمينى به لبنـان و يا سـوريه بـود امـا ايشان پـس از مشـورت با فـرزنـدشان ( حجت الاسلام حاج سيـد احمـد خمينـى ) تصميـم به هجـرت به پاريـس گرفت. در روز ۱۴ مهر ايشان وارد پاريس شدند و روز بعد در منزل يكى از ايرانيان در نوفل لوشاتـو ( حـومه پاريـس ) مستقـر شـدنـد

سرنگونى نظام شاهنشاهى و پيروزى انقلاب اسلامى ۲۲ بهمن يوم الله:

اوايل بهمـن ۵۷ خبر تصميم حضرت امام خمينی ره در بازگشت به كشور منتشر شد. هر كـس كه مى شنيد اشك شـوق فرو مـى ريخت. مردم ۱۴ سال انتظار كشيده بـودنـد. اما در عيـن حال مردم و دوستان امام نگـران جان ايشان بـودند چرا كه هنوز دولت دست نشانده شاه سر پا و حكومت نظامى بر قرار بود. اما امام خمينى ره تصميـم خويـش را گرفته و طى پيامهايى به مردم ايران گفته بـود مى خـواهد در ايـن روزها سرنـوشت ساز و خطير در كنار مردمـش باشد. دولت بختيار با هماهنگى ژنرال هايزر فـرودگـاههاى كشـور را به روى پـروازهـاى خـارجى بست.

دولت بختيار پـس از چنـد روز تـاب مقـاومت نياورد و ناگزيـر از پذيرفتـن خـواست ملت شـد. سرانجام حضرت  امام خمينـى ره بامداد ۱۲ بهمـن ۱۳۵۷ پـس از ۱۴ سال دورى از وطـن وارد كشـور شـد . استقبال بـى سـابقه مـردم ايـران چنـان عظيـم و غيـر قـابل انكـار بــود كه خبرگزاريهاى غربـى نيز ناگزير از اعتراف شـده و مستقبليـن را ۴ تا ۶ ميليون نفر برآورد كردند .

كمتر از دو ماه از پيروزى انقلاب نمـى گذشت كه ۲ / ۹۸ درصد راى دهندگان در رفرانـدوم ۱۲ فروردين سال ۵۸ در يكـى از آزادتـريـن انتخـابـات تـاريخ ايـران رإى به استقـرار نظام جمهورى اسلامـى دادند و متعاقب آن انتخابات پياپى براى تدويـن و تصـويب قانـون اساسـى و انتخاب نمايندگان مجلـس شـوراى اسلامـى برگزار گرديد . كمتر از دو ماه از پيروزى انقلاب نمـى گذشت كه ۲ / ۹۸ درصد راى دهندگان در رفرانـدوم ۱۲ فروردين سال ۵۸ در يكـى از آزادتـريـن انتخـابـات تـاريخ ايـران رإى به استقـرار نظام جمهورى اسلامـى دادند و متعاقب آن انتخابات پياپى براى تدويـن و تصـويب قانـون اساسـى و انتخاب نمايندگان مجلـس شـوراى اسلامـى برگزار گرديد .

جنگ تحميلـى و دفـاع ۸ سـاله امام خمينى ره و ملت ايـران:

ارتـش عراق در روز ۳۱ شهريـور ۱۳۵۹ تجـاوز گستـرده تظامى خـويـش را در طول ۱۲۸۰ كيلومتر مرز مشترك از شمالى تريـن نقطه مـرز مشتـرك با ايران تا بنـدر خـرمشهر و آبادان در جنـوب ايران آغاز  وتا اوایل سال ۶۸  وپذیرش قطع نامه ۵۸۸ و مشخص شدن تجاوز کشور عراق به خاک ایران توسط سازمان ملل ادامه داشت .

رحلت حضرت امـام خمينـى ره :

در آستـانه نيمه خـرداد سـال ۱۳۶۸ خـود را در آماده ملاقات عزيزى مى كرد كه تمام عمرش را براى جلب رضاى او صرف كرده بـود و قامتش جز در بـرابـر او , در مـقابل هيچ قدرتى خـم نشده , و چشـمانش جز براى او گريه نكرده بـود . سروده هاى عارفانه اش همه حاكى از درد فـراق و بيان عطـش لحظه وصال محبوب بـود . و اينك ايـن لحظه شكـوهمنـد بـراى او , و جانــكاه و تحمل ناپذير بـراى پيروانـش , فـرا مـى رسيد .امـام خمينـى ره خـود در وصيتنامه اش نـوشـته است : با دلى آرام و قلبـى مطمئن و روحى شاد و ضميرى اميدوار به فضل خدا از خدمت خـواهران و برادران مرخص و به سـوى جايگاه ابــدى سفر مى كنـم و به دعاى خير شما احتياج مبرم دارم و از خداى رحمن و رحيـم مى خـواهـم كه عذرم را در كوتاهى خدمت و قصـور و تقصير بپذيـرد و از مـلت امـيدوارم كه عذرم را در كـوتاهى ها و قصـور و تقصيـرها بـپذيـرنـد و بـا قــدرت و تصميـم و اراده بــه پيش بروند.

 ساعت ۲۰ / ۲۲ بعداز ظهر روز شنبه سيزدهـم خـرداد ماه سـال ۱۳۶۸ لحظه وصال بـود . قــلبـى از كار ايستـاد ،كه ميليـونها قلــب را بـه نور خدا و معنـويت احـياء كرده بـود.

                                                                               پایان

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.